spotkanie robocze w sprawie wypracowania wspólnej uchwały

2015-3-06

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta Zielonka,

informujemy, iż zgodnie z zapowiedziami radnego Jerzego Barbarskiego, wystąpiliśmy do wszystkich radnych z propozycją zorganizowania spotkania roboczego, dotyczącego wypracowania wspólnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta Zielonka wobec planowanej budowy składowiska odpadów i innych inwestycji związanych
z gospodarką odpadami.

Zgodnie z naszą inicjatywą, przewodniczący klubu radnych MIESZKAŃCY Sławomir Moczarski, wystąpi do wszystkich radnych z zaproszeniem
na spotkanie dotyczące wypracowania wspólnego stanowiska wszystkich radnych Rady Miasta Zielonka.

Liczymy, iż nasza inicjatywa spotka się z przychylnym podejściem wszystkich radnych, a tym samym spowoduje wypracowanie wspólnej uchwały,
a następnie podjęcie jej na marcowej sesji.


Z poważaniem
MIESZKAŃCY

Znajdź nas na Facebooku

FACEBOOK