Joanna NICOLE-URBANOWICZ
kandydatka na radną okręgu nr 9

Okręg wyborczy nr 9 to:

Jestem mieszkanką Zielonki od urodzenia. Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe w zakresie gerontologii - nauki o procesach starzenia się.

Swoją wiedzę i doświadczenie od lat wykorzystuję w pracy z i na rzecz seniorów. Obecnie jestem terapeutą w placówce jednego z Ośrodków Pomocy Społecznej w Warszawie, ale zapewne znają mnie Państwo z pracy w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce, gdzie między innymi współtworzyłam, a następnie przez 9 lat koordynowałam Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora „Rodzinka” .

Lubię ludzi, umiem słuchać oraz dostrzegam ich potrzeby. Potrafię rozważnie podchodzić do kwestii spornych i problemów, a jednocześnie wytrwale dążyć do ich rozwiązania. Zawsze szukam rozwiązań, nawet tam gdzie wydają się niemożliwe.

Angażuję się społecznie, współpracując m.in. z Fundacją Aktywni Całe Życie czy jako wiceprzewodniczącą Stowarzyszenia Przyjaciół Gimnazjum w Zielonce. Często i chętnie włączam się w działania na rzecz zwierząt, sama mam dwa psy ze schroniska.

Jako radna kończącej się kadencji pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji Kultury, Spraw Społecznych, Ochrony Zdrowia i Sportu. Komisja ta zajmowała się również sprawami mieszkaniowymi. Zasiadałam też w komisji edukacji. Aktywnie działam we wszystkich sprawach zgłaszanych przez mieszkańców. Niektóre zgłoszone problemy udało mi się rozwiązać, inne takie jak hałas z linii kolejowej dotkliwie dokuczający mieszkańcom naszego osiedla, są jeszcze w toku.

W mojej pracy radnej chcę skupić się przede wszystkim na problemach demograficznych starzejącej się Zielonki. Ważnym aspektem moich przyszłych działań jest obszar kultury, a także wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych. Jeżeli po raz kolejny obdarzą mnie Państwo swoim zaufaniem, położę nacisk na aktywizację naszych seniorów. Chcę również wdrożyć w naszym mieście program mieszkalnictwa społecznego.

Razem z kandydatem na radnego z sąsiedniego okręgu nr 10 Piotrem Pietruszką proponujemy wspólne dążenia wyborcze dla mieszkańców naszych okręgów – osiedli Wolności i Przemysłowa. Razem, ze zdwojoną siłą, będziemy zabiegali o ich realizację.

Moje dążenia wyborcze w kadencji 2018-2023 dla okręgu nr 9:
FACEBOOK