Sławomir MOCZARSKI
kandydat na radnego okręg nr 11

Okręg wyborczy nr 11 to ulice: Wolności od 1 do 27 (tylko nieparzyste) w tym: Osiedle Młodych – 2 bloki = Wolności 11 i 11A, Lipowa od 2 do 4, Długa 1 i 2 do 5, Osiedle Młodzieżowa – 2 bloki, Osiedle Nauczycielska – 2 bloki

Całe ulice: Krótka, Krzywa, Wesoła, Szczęśliwa, Prosta, Podleśna

Od 21 lat mieszkam w Zielonce. Przez niemalże cały ten czas angażuję się społecznie na rzecz mieszkańców naszego miasta. Byłem przewodniczącym Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2, a następnie w Miejskim Gimnazjum. Brałem czynny udział w działaniach na rzecz tych szkół, organizując zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem na paczki świąteczne dla dzieci oraz na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Współorganizowałem takie akcje charytatywne jak np. „Zielonka Pomaga Dzieciom”, której celem była zbiórka środków na potrzeby chorych dzieci z Zielonki.

W kończącej się kadencji przewodniczyłem Komisji Edukacji, Rodziny, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, uczestniczyłem też w pracach Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ewidencji Gruntów.

Jako radny, podejmowałem liczne działania w sprawach, które dotykały mieszkańców mojego okręgu i całego miasta. Podczas kadencji 2014-2018 w okręgu nr 11 została położona nawierzchnia asfaltowa na ul. Prostej, została wybudowana kanalizacja deszczowa na ul. Wesołej, wyremontowano chodnik na ulicy Krzywej, została przebudowana infrastruktura wokół przedszkola przy ul. Prostej, wybudowano zatoki parkingowe przy ul. Powstańców.

Jako Państwa sąsiad i kandydat do Rady Miasta Zielonka na kolejną kadencję, chcę moją kreatywność, zaangażowanie i pracowitość wykorzystać w pracy nad poprawą czystości, bezpieczeństwa oraz komfortu życia w naszym mieście. Chcę, by została wybudowana ulice Długa, Nauczycielska i Podleśna oraz wyremontowana ul. Krzywa, tak bardzo oczekiwane przez wszystkich mieszkańców tej części miasta, a kolejne inwestycje w Zielonce były prowadzone w sposób przemyślany i rozsądny.

Moje główne cele w kadencji 2018-2023 dla okręgu nr 11:
FACEBOOK