Eryk RADZISZEWSKI
kandydat na radnego okręg nr 12


Okręg wyborczy nr 12 to ulice: Osiedle Długa 18 – 15 bloków, Al. Piłsudskiego 1,3,5, Powstańców 10,10A, 12, 14, 14A, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 34, Kościuszki od 1 i 2 do 5 i 8
Całe ulice: Sowińskiego, Sobieskiego, Chodkiewicza, Traugutta, Reja, Bema oraz Osiedle Dąbrowskiego – 4 bloki

Jestem mieszkańcem Zielonki i Państwa sąsiadem od 2003 r. Tutaj znalazłem swoje miejsce na ziemi dla mnie i mojej rodziny.

Przez cały ten czas angażuję się w prace społeczne na rzecz mieszkańców miasta oraz wspieram społeczność szkolną, działając jako przewodniczący w Radzie Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2. Jestem również członkiem zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej osiedla przy ulicy Długiej.

Jestem osobą zaangażowaną i odpowiedzialną, łatwo nawiązuję kontakty i nie boję się wyzwań. Byłem współorganizatorem wielu akcji charytatywnych oraz inicjatorem wielu rozmów z przedsiębiorcami, których celem było zebranie środków na rzecz wspierania szkół w Zielonce. W imieniu rodziców wielokrotnie występowałem do dyrekcji szkół oraz burmistrza miasta z wnioskami dotyczącymi poprawy funkcjonowania placówek edukacyjnych oraz sytuacji uczniów.

Pracę zawodową rozpocząłem jako przedsiębiorca. Następnie, dzięki zdobytemu doświadczeniu zawodowemu, podjąłem pracę w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Jestem wykładowcą w dziedzinie BHP, przygotowałem do zawodu wiele pokoleń młodych ludzi.

Chcę, żeby nasz okręg miał swojego silnego reprezentanta w radzie miasta. Całą moją wiedzę, doświadczenie i umiejętności chciałbym spożytkować na rzecz poprawy warunków życia moich sąsiadów i wszystkich mieszkańców Zielonki.

Będę dążył do rozpoczęcia budowy ulicy Długiej. Moim celem będzie też poprawa czystości i estetyki naszego okręgu - zapewnienie dogodniejsze miejsce dla altan śmietnikowych wraz z utrzymaniem czystości wokół nich.

Zależy mi też na tym, aby w Zielonce wdrażać systemowe rozwiązania w zakresie sprawnego przemieszczania się zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych mieszkańców miasta ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu pieszym i rowerowym. Priorytet to bezpieczne dotarcie dzieci do szkół. Ponadto stawiam sobie za cel rozwijanie integracji społecznej oraz zaangażowania mieszkańców w samorządność.

Moje główne cele w kadencji 2018-2023 dla okręgu nr 12:
FACEBOOK