Gabriela WIŚNIEWSKA
kandydatka na radną okręgu nr 14

Okręg wyborczy nr 14 to ulice: Lipowa od 3 i 12 do ronda u Pietrzaków, Kolejowa 1 i 2 do torów kolejowych
Całe ulice: Rzeczna, Konopnickiej, Marecka od Pietrzaków do Ronda Harley’a, Jagiellońska, Piastowska, Krasińskiego, Gromali, Inżynierska, Prusa, Zaułek, Mazowiecka, Polna, Ogrodowa, Kwiatowa, Cicha, Różana, Mała

Od prawie 40 lat mieszkam w Zielonce. Całe moje życie prywatne i zawodowe związane jest z naszym miastem. Razem z mężem prowadzimy tu rodzinną firmę, która nieprzerwanie od 54 lat istnieje w tym samym miejscu.

Aktualnie dzięki zaufaniu mieszkańców naszego okręgu sprawuję mandat radnej, pełnię funkcję wiceprzewodniczącej rady oraz pracuję w komisji budżetu. Od 4 lat rzetelnie reprezentuję moich sąsiadów, pracując na rzecz poprawy warunków życia w naszej okolicy oraz wszystkich mieszkańców Zielonki.

Reprezentuję okręg numer 14. To centralna część miasta z Parkiem Dębinki, Placem Jana Pawła II, bazarkiem, lasem za Zespołem Szkół przy Inżynierskiej, ulicą Marecką i przyległymi do niej. Mimo centralnego położenia naszego okręgu, byliśmy przez lata pomijani. To mnie jednak nie przestraszyło. Każdego dnia rzetelnie i z ogromnym zaangażowaniem walczyłam o poprawę wielu zaniedbanych kwestii w naszym okręgu.

W czasie kadencji udało mi się m.in.:
  • doprowadzić do kompleksowej budowy całej ulicy Inżynierskiej;
  • zrealizować utwardzenie destruktem ulic: Kwiatowej, Prusa, Cichej, Mazowieckiej,
  • doprowadzić do rozpoczęcia prac nad projektami odwodnienia ulicy Polnej i Konopnickiej,
  • doświetlić przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z ulicą Marecką,
  • uatrakcyjnić czas świąteczny ulicznymi świetlnymi ozdobami w ul. Mareckiej,
  • doprowadzić do rozpoczęcia prace projektowych budowy miejsc postojowych przy ulicy Jagiellońskiej po stronie Placu Jana Pawła II
Cały czas dążyłam do poprawy dbałości o czystość i porządek w naszym okręgu, skutecznie reagowałam na każde zgłoszenie moich sąsiadów dotyczące nieprawidłowości, które niwelować może samorząd. W każdym miesiącu oraz w jedną sobotę na kwartał czekałam na Państwa na swoim dyżurze radnej.
Codziennie rozmowy z moimi sąsiadami z okręgu nr 14 oraz mieszkańcami Zielonki dają mi poczucie, jak wiele jest jeszcze do zrobienia. I doskonale wiem, że dzięki zaangażowaniu, doglądaniu poszczególnych spraw, małymi krokami można wszystko zrealizować.
Jeżeli ponownie zdobędę Państwa zaufanie, zdobyte doświadczenie w pracy radnej wykorzystam ze zdwojoną siłą w przyszłej kadencji. Jestem osobą wytrwale dążącą do określonych celów, czego nie raz dałam przykład. Dążenie do współpracy, szukanie rozwiązań nawet tam gdzie wydają się być niemożliwe, merytoryczne przygotowanie i uczciwość to moje cechy, które są gwarancją rzetelnej pracy dla dobra Zielonki i jej mieszkańców.

Moje dążenia wyborcze w kadencji 2018-2023 dla okręgu nr 14:
  • budowa zatok parkingowych w ul. Jagiellońskiej od strony placu Jana Pawła II
  • budowa ul. Różanej oraz remonty ulic: Cichej, Zaułek, Prusa, Polnej, Konopnickiej, Kwiatowej
  • zagospodarowanie zieleni i urządzenia wodne na placu Jana Pawła II
FACEBOOK